Главная > Все новости > Столична юстиція інформує: Сплата державного мита в органах державної реєстрації актів цивільного стану

Столична юстиція інформує: Сплата державного мита в органах державної реєстрації актів цивільного стану

Розміри та порядок сплати державного мита регулюється Декретом Кабінетів Міністрів України «Про державне мито» (далі – Декрет).

Відповідно до пункту 4 статті 2 Декрету за державну  реєстрацію  актів цивільного стану, а також повторну видачу громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного  стану та свідоцтв у зв’язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану.

Згідно пункту 5 статті 3 Декрету за вчинення актів цивільного стану встановлені наступні розміри ставок державного мита:

За реєстрацію шлюбу – 0,05 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (станом на 01.1.2019 – 0,85 грн);

За реєстрацію розірвання шлюбу:

  — за взаємною згодою подружжя, яке немає неповнолітніх дітей – 0,5  неоподаткованих мінімумів доходів громадян (станом на 01.1.2019 – 8 грн 50 коп);

— з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними – 0,03  неоподаткованих мінімумів доходів громадян (станом на 01.1.2019 – 0,51 грн).

За реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу) – 0,03  неоподаткованих мінімумів доходів громадян (станом на 01.1.2019 – 0,51 грн).

За реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові не пов’язаної  з реєстрацією шлюбу – 3  неоподаткованих мінімумів доходів громадян (станом на 01.1.2019 – 51 грн 00 коп).

За видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням, і оновленням актових записів цивільного стану – 0,02  неоподаткованих мінімумів доходів громадян (станом на 01.1.2019 – 0,34 грн).

За повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану – 0,03 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (станом на 01.1.2019 – 0,51 грн).

Статтею 4 Декрету визначено, що від сплати державного мита звільняються:    1. Громадяни — за реєстрацію народження фізичної особи та її походження,  смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових   записів  про  народження  у  разі  визнання  батьківства (материнства),   усиновлення,  а  також  у  зв’язку  з  помилками допущеними  під  час  реєстрації  актів  цивільного стану органами
державної реєстрації актів цивільного стану;

2. Громадяни,  віднесені  до  категорій  1  і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи;

3. Громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, — які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового)  відселення  не  менше  двох  років, а у зоні гарантованого  добровільного  відселення  —  не менше трьох років;
4. Громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
5. Особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів   (партизанів),   які   загинули  чи  пропали  безвісти,  і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6. Особи з інвалідністю I та II груп.

Порядок сплати державного мита визначено статтею 7 Декрету, яка передбачає, що державне мито сплачується готівкою, митними марками і  шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.
За   дії   та  операції  в  іноземній  валюті  державне  мито сплачується   в  іноземній  валюті.  У  разі  коли  розмір  ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів  громадян,  державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням  курсу  грошової  одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті.

Порядок  сплати  державного  мита  встановлюється центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Відповідно до статті 8 Декрету сплачене  державне  мито  підлягає  поверненню  частково  або повністю у випадках:

1. внесення мита в більшому розмірі, ніж  передбачено  чинним законодавством;

 2. в інших випадках, передбачених законодавством України.

Повернення державного мита провадиться за умови,  якщо  заяву подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

Начальник Подільського районного у

м. Києві відділу державної реєстрації

актів цивільного стану Головного

територіального управління юстиції

у м. Києві        

Наталія МАКАРЕНКО